พระศิวะมหาเทพ พระอิศวร เทพเจ้าผู้ทำลายล้างเพื่อการสร้างใหม่ 3 มหาเทพสูงสุด ตรีมูรติ

พระศิวะ (พระอิศวร) มหาเทพสูงสุดผู้เป็นใหญ่ ขอสิ่งใด ได้สิ่งนั้น

เทพเจ้าสูงสุดผู้ทำลายล้าง เพื่อการกำเนิดใหม่ของจักรวาล หนึ่งใน ตรีมูรติ หรือ 3 มหาเทพสูงสุด

พระศิวะ หมายถึง เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่, มหาเทพ พระศิวะมหาเทพสูงสุดของอินเดีย ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หรือพระอิศวรที่ชาวไทยรู้จักกันดี เป็นพระบิดาของ พระพิฆเนศ มีพระชายานาม พระแม่อุมาเทวี (พระปารวตี) พระศิวะทรงเป็นมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล หนึ่งใน ตรีมูรติ หรือ 3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือ พระพรหม พระนารายณ์ (พระวิษณุ) และพระศิวะ (พระอิศวร)

ตำนาน และการกำเนิดพระศิวะ (พระอิศวร)

ตำนานพระศิวะหรือพระอิศวร พระศิวะ แปลว่า ผู้เปี่ยมด้วยความกรุณาในการชุบชีวิตต่างๆ ให้บริสุทธิ์ พระองค์คือมหาเทพ โยคี จอมราชาของเหล่าเทพเจ้าและพระมุนีทั้งปวง อันประกอบไปด้วยบรรดา ฤาษี โยคี มุนี ดาบส พราหมณ์ ฯลฯ

ตำนานระบุว่า พระศิวะทรงกำเนิดจากพระเวทย์และพระธรรมที่ช่วยกันเนรมิตพระองค์ขึ้นมาเพื่อสร้างโลกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่โลกได้ละลายกลายเป็นอากาศธาตุมาเป็นเวลานาน โดยมอบฤทธิ์ พลังอำนาจ ให้พระศิวะ มีอิทธิฤทธิ์สูงสุด สามารถประทานพรให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยไม่มีเลือกที่รักมักที่ชัง มีความกรุณาต่อทุกสรรพชีวิตในไตรโลก ไม่ว่า อินทร์ พรหม ยมยักษ์ อสูร เทวดา พญานาค นางอัปสร หรือ คนธรรพ์ ฯลฯ ผู้ที่รับพรนั้นๆ ไป ก็มีฤทธิ์เป็นไปตามพรของพระศิวะทุกประการ

เหตุแห่งการทำลายล้างของพระศิวะ มหาเทพ

พระศิวะมหาเทพ อาจเป็นที่รู้จักว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง หลายคนมีคำถามว่า พระองค์จะทำลายล้างไปเพื่ออะไร ซึ่งการทำลายล้างของพระองค์นั้นมีมูลเหตุ ควรกล่าวด้วยว่าทำลายล้างเพื่ออะไร การทำลายล้างของพระศิวะ หรือพระอิศวร เป็นการทำลายล้าง เพื่อลบล้างความชั่วร้าย สิ่งที่ไม่ดี และเป็นการทำลายเพื่อการกำเนิดใหม่

พระศิวะทรงประทานพรวิเศษให้แก่ผู้บำเพ็ญภาวนาหมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรม หากผู้ใดประพฤติเพื่ออุทิศถวายแก่พระองค์แล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็จะประทานพรนั้นๆให้ แต่เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ว วันหน้าหากกระทำผิดไปจากความดีงาม ผู้นั้นจะเกิดวิบัติในชีวิต พระศิวะมหาเทพจะเป็นผู้ทำลายทันที

มีความเชื่อกันว่าพระศิวะนั้น สามารถช่วยปัดเป่ารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ หากผู้ใดที่เจ็บป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วย

หากทำการบวงสรวงบูชาและขอพรจากพระศิวะ ก็มักปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าให้หายไปได้โดยสิ้นในเร็ววัน

ลักษณะพระศิวะ (พระอิศวร)

พระศิวะ หรือพระอิศวร ทรงมีลักษณะรูปกายเป็นชายหนุ่มร่างกายกำยำ วรรณะขาว ผิวสีขาว ทรงฉลองพระองค์ง่ายๆ นุ่งห่มอาภรณ์หนังเสือเหมือนฤๅษี มีสังวาลย์เป็นลูกประคำทำจากเม็ดรุทรากษะ หรือกะโหลกมนุษย์ มีพญางูพันพระศอบ้างก็ว่าคือ พญานาค (พญาวาสุกรีนาคราช) ไว้พระเกศายาว ซึ่งจะม้วนเป็นจุฑา (มวยผม) มีพระจันทร์เป็นปิ่นและแม่คงคาอยู่บนยอดจุฑา ซึ่งพ่นน้ำตลอดเวลา

พระองค์มีดวงเนตรที่สาม กลางพระนลาฏ (หน้าผาก) ซึ่งโดยปกติจะปิดอยู่เสมอ เชื่อว่าหากเปิดขึ้นเมื่อใดจะบันดาลไฟบรรลัยกัลป์เผาผลาญล้างโลก (บ้างว่าเป็นพระพรหม) ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกัปหนึ่ง การจะลืมพระเนตรขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหตุอันสำคัญเกิดขึ้นที่พระองค์จะต้องลงมือปราบปรามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆให้ลุล่วง ตรีเนตรหรือดวงเนตรที่สามนี้ สามารถเผาผลาญทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าให้แหลกเป็นผุยผงไปได้ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งที่ พระศิวะประลองฤทธิ์กับพระนารายณ์ ไม่มีใครแพ้ชนะอย่างเด็ดขาด พระพรหมเห็นดังนั้น จึงเดินเข้าไปต่อว่าพระศิวะ หาว่าพระองค์ไม่สามารถปราบได้แม้กระทั่งมหาเทพที่พระองค์สร้างขึ้นมาเอง

พาหนะและบริวารพระศิวะ (พระอิศวร)

พระศิวะ (พระอิศวร) ทรงมีพระพาหนะ คือโคนนทิ โคนนทิราช หรือ โคอุศุภราช (วัวเพศผู้สีขาวล้วน) ซึ่งเป็นเทวดาองค์หนึ่ง

พระมเหสีและพระชายาพระศิวะ (พระอิศวร)

พระศิวะ (พระอิศวร) มีพระอัครมเหสี พระนามว่า พระแม่อุมาเทวี หรือพระปารวตี มีพระโอรส 2 พระองค์ คือ พระขันทกุมารและพระพิฆเนศ มีพระชายา 2 พระองค์ พระชายาองค์หนึ่ง คือ พระแม่คงคา มีธิดาคือ พระแม่มนสาเทวีหรือพระยามี ส่วนพระชายาอีกองค์ คือ พระนางสนธยา เป็นพระราชธิดาของพระพรหม

อาวุธพระศิวะ (พระอิศวร)

อาวุธพระศิวะปางต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายหลายสิบปางนั้น มักจะปรากฏพระกรแต่ละข้างของพระศิวะนั้นทรงถืออาวุธที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่อาวุธที่เป็นเอกลักษณ์ของพระองค์นั้น คือ คทา – ที่ยอดเป็นรูปหัวกะโหลก ชื่อ ชัฏวางค์ตรีศูล – ชื่อ ปีนากคันศร – ชื่อ อชคพ นอกจากนั้นอาวุธของพระศิวะที่ปรากฏว่าทรงถืออยู่ในหลาย ๆ ปางหลาย ๆ รูปลักษณ์ก็คือ บัณเฑาะว์ พระสังข์ บ่วงบาศ เปลวเพลิง พระขรรค์

ที่ประทับพระศิวะ (พระอิศวร)

พระศิวะ ทรงประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส เสมือนเป็นวิมานของพระองค์ อันเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลกับครอบครัว คือ พระมเหสี พระแม่อุมามหาเทวี และพระโอรส 2 พระองค์ คือ พระขันทกุมารและพระพิฆเนศ และพระชายาอีกองค์ คือ พระแม่คงคา บางครั้งองค์พระศิวะมหาเทพ ยังหลีกหนีความวุ่นวายโดยพำนักที่ป่าหิมพานต์กับพระอัครมเหสี พระนางอุมาเทวี

ตามคัมภีร์นั้นได้บันทึกไว้ว่า พระศิวะเสด็จมาเยือนมนุษย์โลกหนึ่งครั้งเท่านั้นในแต่ละปี วันที่จะเสด็จลงมาจากยอดเขาไกรลาสนั้น คือวันขึ้น 7 ค่ำ เดือนยี่ และพอถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือนยี่ ก็จะเสด็จกลับสู่ยอดเขาไกรลาสซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์

พระนามอื่นของพระศิวะ (พระอิศวร)

  • พระอิศวร หมายถึง เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (ชื่อเทพของไทย)
  • ภูเตศวร หมายถึง มีภูตผีเป็นบริวาร
  • มหารุทรเทพ หมายถึง เทพเจ้าแห่งการทำลายล้าง
  • มหากาลไภรวะ พระไภราพ หรือ พระพิราพ
  • มหาเทวะ หมายถึง มหาเทพผู้ที่มีความยิ่งใหญ่และเป็นใหญ่เหนือเทพอื่นใด

บทสวดคาถาบูชาพระศิวะ (พระอิศวร)

รูปภาพพระศิวะ (พระอิศวร)

*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

พิกัดไหว้พระศิวะ หรือพระอิศวร


ที่มา:

  • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)เขียนคอมเมนท์