ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ขอพร เสริมสิริมงคล รับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด

ไหว้พระ 9 วัด ขอพร เสริมสิริมงคลชีวิต และสืบสานพระพุทธศาสนา

ลดน้อยลง แต่ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของพุทธศาสนิกชน รวมไปถึงความเชื่อเรื่องสิริมงคลกับชีวิต ทำให้การทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด กลับมาเป็นที่นยมถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่อีกครั้ง

ทำไมต้อง ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด

เลข 9 เป็นเลขมงคลในการทำสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต แม้กระทั่งการทำบุญ ต้องทำบุญ 9 วัด ไหว้พระ ต้องไหว้พระ 9 วัด ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้อาจเกิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากโลกุตรธรรม 9 ประการ

โลกุตรธรรม เป็นธรรมที่เหนือโลก หรือ ธรรมที่พ้นจากโลก มี 9 ประเภทได้แก่ มรรคจิต 4 ผลจิต 4 นิพพาน 1 และข้อปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงโลกุตรธรรมหรือปฏิบัติสมควรแก่โลกุตรธรรม คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มีสติปัฏฐาน 4 เป็นต้น ผู้ที่เข้าถึงโลกุตรธรรม คือ พระอริยบุคคลมีพระโสดาบันบุคคล เป็นต้น พระอริยบุคคลขั้นสูงสุด คือ พระอรหันต์เท่านั้น โดยที่ไม่ยึดติดในอารมณ์ทั้ง 6 มีตา เป็นต้น พระอริยที่เหลือยังมีโลภะ ย่อมติดในอารมณ์ทั้ง 6 เป็นธรรมดา

ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ทางศาสนาพุทธ

ทางศาสนาพุทธ อาจมีนัยยะของการทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด เกี่ยวกับ เรื่อง มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่อง การหลุดพ้น หรือเรื่อง โลกุตรธรรม

โลกุตระ (อ่านว่า โลกุดตะระ) แปลว่า พ้นโลก อยู่เหนือวิสัยของโลก หรืออุตรภาพ เป็นคำที่ใช้คู่กับ โลกิยะ ซึ่งแปลว่า ยังเกี่ยวข้องกับโลก เรื่องของโลก

โลกุตระ หมายถึงภาวะที่หลุดพ้นแล้วจากโลกิยะ ไม่เกี่ยวข้องกับกาม ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชาอีกต่อไป ได้แก่ธรรม 9 ประการซึ่งเรียกว่า นวโลกุตรธรรม หรือ โลกุตรธรรม 9 ในธัมมสังคณี พระอภิธรรมปิฎก ระบุว่า โลกุตรธรรม มี 9 ได้แก่ อริยมรรค 4 อริยผล 4 นิพพาน 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • มรรค 4 คือ โสดาปัตติมรรค สกิทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค
  • ผล 4 คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล
  • นิพพาน 1 คือ พระนิพพาน

มรรค = ผล

โสดาปัตติมรรค คือ หนทางการบรรลุเป็นพระโสดาบัน = โสดาปัตติผล คือ การได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
สกิทาคามิมรรค คือ หนทางการบรรลุเป็นพระสกิทาคามี = สกิทาคามิผล คือ การได้บรรลุเป็นพระสกิทาคามี
อนาคามิมรรค คือ หนทางการบรรลุเป็นพระอนาคามี = อนาคามิผล คือ การได้บรรลุเป็นพระอนาคามี
อรหัตมรรค คือ หนทางการบรรลุเป็นพระอรหันต์ = อรหัตผล คือ การได้บรรลุเป็นพระอรหันต์

นิพพาน 1 คือ การบรรลุพระนิพพาน

การทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด เทศกาลวันขึ้นปีใหม่

จริงๆแล้ว การไปทำบุญ และไหว้พระที่วัด เป็นกิจกรรมที่ทำไปด้วยกัน หลังจากการไปทำบุญที่วัดแล้ว ก็จะปิดท้ายทริปสายบุญด้วยการไหว้พระเพื่ออธิษฐานขอพร การทำบุญ ไหว้พระ จึงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันจนแยกกันไม่ออก และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิต จึงนิยมไหว้พระ 9 วัด วันขึ้นปีใหม่ของทุกปีตามความเชื่อเรื่องโลกุตรธรรม การทำบุญเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด จากศรัทธาและความเชื่อเรื่องเสริมบารมี เสริมสิริมงคลชีวิต เพื่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ดีๆ กับชีวิต และเพื่อเป็นการสืนสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป

ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด ปี 2565

ไหว้พระ 9 วัด พิกัดกรุงเทพมหานคร ทำบุญไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพมหานคร ฝั่งพระนคร เสริมสิริมงคล ปี 2565

เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ปี 2565 นี้ ในกรุงเทพฯ สายบุญต้องไม่พลาดทำบุญไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ ฝั่งพระนคร สำหรับสายบุญที่ไหว้พระพุทธรูปสำคัญของไทย มีกี่คนที่ทราบว่าปีใหม่ทุกปีที่ไปไหว้พระแต่ละวัด พระที่ไหว้ชื่ออะไรบ้าง คราวนี้เราจะพาไปวัด แนะนำพระประธานแต่ละวัดที่ไปไหว้ขอพร พร้อมพิกัดเดินทาง
รายละเอียด
ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด สายบุญทำบุญ ไหว้พระขอพร เสริมสิริมงคล วัดตัวเมืองเชียงใหม่

ไหว้พระ 9 วัด เมืองเชียงใหม่ เสริมสิริมงคล ปี 2565

สายบุญเที่ยวเหนือรับลมหนาว ปี 2565 ไหว้พระเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ไหว้พระ 9 วัด พิกัดตัวเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีสืบชะตาที่วัด เป็นการต่ออายุให้ยืดยาวเป็นสิริมงคลชีวิตรับปีใหม่
รายละเอียด


ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

  • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)

เขียนคอมเมนท์