วันสำคัญทางพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

วันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนาเมื่อครั้งพุทธกาล

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ กำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งเป็นวันที่เคยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อครั้งพุทธกาล หรือเมื่อถึงกำหนดต้องปฏิบัติประเพณีสำคัญตามธรรมเนียมทางพุทธศาสนา

วันสำคัญทางศาสนาพุทธ มีดังนี้

 • วันโกน
 • วันธรรมสวนะ วันพระ วันพระกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 ครั้ง คือ วันพระขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และ วันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)
 • วันวิสาขบูชา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธที่มี 3 เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ เป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน(ต่างปี) คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) พุทธศาสนิกชนจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง
 • วันอาสาฬหบูชา
 • วันมาฆบูชา
 • วันเข้าพรรษา
 • วันออกพรรษา
 • วันอัฏฐมีบูชา

พิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญ

 • สวดมนต์ข้ามปีวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนา แต่วัดไทยพุทธแต่ละวัด จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเสริมสิริมงคลให้ชีวิตในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตของปีใหม่

กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ

กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึ่งปฏิบัติในวันสำคัญทางศาสนาพุทธ มีดังนี้

 • ทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับ ครูอาจารย์ และเจ้ากรรมนายเวร
 • ทำบุญถวายภัตตาหารที่วัด และปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนาทำบุญ
 • ไถ่ชีวิตสัตว์ ปล่อยนกปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลทำทาน
 • บริจาคทานแก่คนยากจน ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
 • ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดในตอนค่ำวันพระใหญ่ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาการบำเพ็ญกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์


ที่มาขอ้มูลวันพระ วันธรรมสวนะ :

 • เว็บไซต์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
 • เว็บไซต์ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เขียนคอมเมนท์