คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาล ทั้ง4 เทพ เทวดาผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ทั้ง 4 ทิศ

คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ท้าวจาตุมหาราช ผู้เป็นใหญ่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา

สวดบูชาท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 เสริมสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์

ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 (ท้าวมหาราชทั้ง 4) มีความสำคัญอย่างไรกับโลกมนุษย์ อธิบดีของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้ นอกจากหน้าที่ที่เป็นผู้ปกครองแดนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและเหล่าบริวาร ยักษ์ กุมภัณฑ์ คนธรรพ์ แลพญานาคแล้ว ท้าวจตุโลกบาล(ท้าวจาตุมหาราช) เป็นเทวดามีหน้าที่ดูแลโลกมนุษย์ทั้ง 4 ทิศ ในเรื่องของการปรกครอง เทวดาต่างๆ ที่เป็นเทวดารักษาเขตต่างๆของโลกมนุษย์ รวมถึงพระภูมิ เจ้าที่ การปกครองดูแลของท้าวจตุโลกบาล (ท้าวจาตุมหาราช) ท่านก็จะดูแลตามลำดับชั้นกันไป โดยท้าวมหาราชทั้ง 4 ท่านเป็นใหญ่ที่สุด และมีเทวดาที่ตำแหน่งต่ำลงมาตามลำดับชั้น แบ่งหน้าที่กันปกครองดูแล เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความสงบสุขของโลกมนุษย์

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสุวัณ) หรือท้าวกุเวร

ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เทพแห่งความมั่งคั่ง ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศเหนือ
ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เทพแห่งความมั่งคั่ง ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศเหนือ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาล เทพหรือเทวด ผู้ดูแลประจำทิศเหนือ (ทิศอุดร) ทำหน้าที่ปกครองยักษ์ มีลักษณะแบบยักษ์มีกายสีทองหรือสีเขียว มือขวาถือกระบองประดับยอดด้วยดวงแก้วเป็นอาวุธ มือซ้ายแสดงท่ามุทรา สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดน้ำเต้า สวมกรองศอ สวมเกราะเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินขาบเข้ม แต่งกนกปลายแขนเสื้อแทนพาหุรัด นุ่งผ้าลายดอกพื้นเขียว กำไลมือ ข้อเท้า เป็นเครื่องตกแต่ง สนับเพลาลายดอกพื้นสีส้มอ่อน

 บูชาท้าวเวสสุวรรณ 

ท้าววิรุฬหก

ท้าววิรุฬหก เทพแห่งการคุ้มครอง ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศใต้
ท้าววิรุฬหก เทพแห่งการคุ้มครอง ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศใต้

ท้าววิรุฬหก เป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาล เทพหรือเทวดาผู้ดูแลประจำทิศใต้ (ทิศทักษิณ) ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์ มีลักษณะใบหน้าแบบยักษ์หน้ามนุษย์ มีกายขาบหรือน้ำเงินอมเขียว มือถือหอกเป็นอาวุธ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดกระหนกประดับกุณฑล สวมกรองศอ สวมสังวาล พาหุรัด กำไลข้อมือข้อเท้า นุ่งผ้าลายดอกพื้นแดง สนับเพลาลายสีเขียว สีทอง

ท้าวธตรฐ

ท้าวธตรฐ เทพแห่งความสุขสำราญ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศตะวันออก
ท้าวธตรฐ เทพแห่งความสุขสำราญ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศตะวันออก

ท้าวธตรฐ เป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาล เทพหรือเทวดาผู้ดูแลประจำทิศตะวันออก (ทิศบูรพา) ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์ มีลักษณะอย่างเทพบุตรรูปร่างงดงาม ผิวกายสีเนื้ออย่างมนุษย์ บรรเลงพิณสามสายเขียนแต่งลายพันธ์พฤกษา สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดน้ำเต้า สวมเสื้อกั๊กประดับกุณฑลและสร้อยพระศอ สวมสังวาล พาหุรัด กำไลข้อมือ ข้อเท้า นุ่งผ้าลายดอกพื้นเขียวสนับเพลาลายดอกพื้นสีชมพูอ่อน

ท้าววิรูปักษ์

ท้าววิรูปักษ์ เทพแห่งทรัพย์สมบัติ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศตะวันตก
ท้าววิรูปักษ์ เทพแห่งทรัพย์สมบัติ ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 เทวดาผู้ปกครองทิศตะวันตก

ท้าววิรูปักษ์ เป็นหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาล เทพหรือเทวดาผู้ดูแลประจำทิศตะวันตก (ทิศประจิม) ทำหน้าที่ปกครองพญานาค มีกายสีเนื้ออ่อนออกขาว มีธนูเป็นอาวุธ สวมศิราภรณ์ทรงมงกุฎยอดรูปพญานาคสามเศียรสวมสังวาลและพาหุรัดรูปพญานาค มีธนูเป็นอาวุธสวมกรองศอสวมเกราะเสื้อแขนสั้นสีเขียวแต่งกนกปลายแขนเสื้อแทนพาหุรัดนุ่งผ้าลายดอกพื้นน้ำเงิน กำไลข้อมือ ข้อเท้าเป็นเครื่องตกแต่ง สนับเพลาลายสีเขียว สีทอง

บทสวด คาถาบูชาท้าวจตุโลกบาล (ท้าวจาตุมหาราช)

พิธีกรรมทางโหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ หรือแม้แต่การประกอบพิธีกรรมของพรามณ์ เมื่อเริ่มประกิบพิธีกรรมใดๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ สถานที่ ความสงบสุขร่มเย็น หรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในตำราการทำพิธี หรือการบวงสรวงนั้นก็จะมีบทที่กล่าวถึงการอันเชิญท้าวจตุโลกบาล (ท้าวมหาราชทั้ง 4) นี้เสมอ

ท้าวจตุโลกบาล (ท้าวจาตุมหาราช) ทั้ง 4 เทวดาผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ ทั้ง 4 ทิศ ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
ท้าวจตุโลกบาล (ท้าวจาตุมหาราช) ทั้ง 4 เทวดาผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ ทั้ง 4 ทิศ ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

คาถาอัญเชิญท้าวมหาราช ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 และคาถาชุมนุมเทวดา

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

สวดอัญเชิญท้าวธตรฏฐ์

แปล คาถาบูชาท้าวธตรฏฐ์ (ท้าวธตรฏฐ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งคนธรรพ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

สวดอัญเชิญท้าววิรุฬหก

แปล คาถาบูชาท้าววิรุฬหก (ท้าววิรุฬหก เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งกุมภัณฑ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศใต้ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

สวดอัญเชิญท้าววิรูปักษ์

แปล คาถาบูชาท้าววิรูปักษ์ (ท้าววิรูปักษ์ เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่แห่งนาคทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันตก แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุ ฯ

สวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ

แปล คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวกุเวร (ท้าวเวสสุวัณ) เป็นท้าวมหาราช เป็นผู้มียศ ผู้เป็นใหญ่ แห่งยักษ์ทั้งหลาย เป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศเหนือ แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุตรของท่านเป็นอันมาก มีนามว่าอินทกะเหมือนกันหมด ล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก มีรัศมี มียศ ต่างก็มีความยินดีได้มายืนอยู่แล้ว)

บทสวดบูชาท้าวจตุโลกบาล (แบบย่อ)

ตั้งนะโม ๓ จบ

ปุริมัง ทิสัง ธะตะรัฏ โฐ ทักขิเณนะ วิรุฬหะโก
ปัจฉิเมนะ รูปักโข กุเวโร อุตตะรัง ทิสัง
จัตตาโร เต มะหาราชา สะมันตา จะตุโร ทิสา
ทัพทัฬหะมานะ อัฏฐังสุ สะทา โสตถิง กะโรนตุโน

สวดขอให้ท่านคุ้มครอง รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง และอธิษฐานขอความเป็นสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์ รวมถึงมงคลทั้งปวง

คาถา โองการท้าวมหาราชทั้งสี่ (ท้าวจตุโลกบาล)

ปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภู ตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะวุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตาโลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง วันทามะ โคตะมันติ

ป้องกัน ทั้งโรคภัย สัตว์ อสรพิษ อสูร ภูตผี ปีศาจ และมนุษย์

บทชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

(ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี ชั้นรูปภพก็ดี และภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมาน หรือบนยอดเขาและในหุบเขา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน บนต้นไม้และในป่าชัฏ ในเรือน และในไร่นาก็ดี ตลอดถึง ยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดี ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำของพระมุนีผู้ประเสริฐที่เรากล่าวอยู่นี้….)

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

สวดภาวนา 3 ครั้ง

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลสำหรับฟังธรรม..

สำหรับพุทธศาสนิกชนนั้น ต่างนับถือท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 จะเชิญมารักษางานต่างๆ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานฉลองวัด งานทำบุญ การขอความคุ้มครองในวันปีใหม่ทุกปี

ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 จีน (ท้าวจาตุมหาราช) “ซี้ไต๋เทียงอ้วง” “ซือต้าเทียนหวัง

พระพุทธเจ้าทรงมอบ พระธรรม ไว้แก่ ท้าวจาตุมหาราช หรือ ท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 เก็บรักษา ให้เป็นผู้คุ้มครองรักษาพระศาสนา และนอกจากนี้ ยังพิทักษ์รักษาประเทศชาติ และพุทธบริษัทอีกด้วย หากผู้ใดยึดมั่นใน พระธรรม ก็จะอำนวนความสุขสวัสดิ์

  1. ท้าวธตรฐมหาราช “ฉือกั๋วเทียนหวัง” เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ปกครองทิศบูรพา เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลเหล่าคนธรรพ์ (เที้ยว คือ ถูกต้อง) ถือพิณเป็นอาวุธ
  2. ท้าววิรุฬหกมหาราช “เจิงจ่างเทียนหวัง” เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ปกครองทิศทักษิณ เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลเหล่ากุมภัณฑ์ (โหว คือ ฝน) ถือร่มเป็นอาวุธ
  3. ท้าววิรุฬปักข์มหาราช “กว่างมู่เทียนหวัง” เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ปกครองทิศปัจฉิม เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลเหล่านาค (ฮวง คือ ลม) ถือดาบและงูเป็นอาวุธ
  4. ท้าวกุเวรมหาราช (เวสสุวรรณ) “ตัวเหวินเทียนหวัง” เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ปกครองทิศอุดร เป็นเทพเจ้าผู้ดูแลเหล่ายักษ์ (สุง คือ ราบรื่น) ถือเจดีย์เป็นอาวุธ

พิกัดสักการะ ไหว้ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร คาถาบูชาท้าวกุเวร เทพเทวดา
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ศรัทธา ความเชื่อการบูชาท้าวจตุโลกบาล ทั้ง ๔

  • การบูชาสักการะ ขอพรท้าวจตุโลกบาล ทั้ง ๔ ช่วยเสริมสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์
*** ศรัทธา ความเชื่อ การกราบไหว้บูชา เป็นวิจารณญาณ ความเชื่อส่วนบุคคล ***

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ:

  • เว็บไซต์ฐานข้อมูลพระเมรุมาศ และองค์ประกอบพระเมรุมาศ (phramerumas.finearts.go.th)
  • เว็บไซต์วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (th.wikipedia.org)
  • เว็บไซต์วิกิซอร์ซ (th.wikisource.org)

เขียนคอมเมนท์